Skoncujte s plytvaním!

Skoncujte s plytvaním!

Používaním automatov na výdaj osobných ochranných pracovných prostriedkov Vendinvest
môžete dosiahnuť 30 až 40% úsporu prostriedkov

  • Zvýši sa využitie pracovnej doby zamestnancov pracujúcich s ochrannými pracovnými prostriedkami
  • Používatelia ochranných pracovných prostriedkov sa ľahšie kontrolujú, skončí sa plytvanie, čo má za následok významné úspory
  • Evidencia prostriedkov je transparentná a ľahko overiteľná
  • Vyrieši sa kompletná dokumentácia výdaja bez samostatného pracovníka
  • Znížia a zjednodušia sa administratívne úlohy týkajúce sa ochranných pracovných prostriedkov
  • Uvoľní sa významná časť pracovnej doby skladníka a osoby zodpovednej za nakupovanie

 


Našli ste prostriedok, ktorým môžete s minimálnym nasadením, vo dne i v noci
všetko odkontrolovať a zmerať.

Váš podnik musí vo svojej výrobnej prevádzke poskytnúť zamestnancom ochranný odev predpísaný pre danú činnosť.

Spôsobuje Vám nespočetné problémy a nepríjemnosti, že množstvo vydaných prostriedkov sa postupom času stále zvyšuje?

Plytvajú Vaši zamestnanci, spotrebuje sa podstatne viac prostriedkov než je potrebné? Nedokážete odkontrolovať kto, kedy, z čoho a koľko prevzal a koľko bolo skutočne potrebné?

Našli ste prostriedok, ktorým môžete tieto náležitosti odkontrolovať a zmerať.

Pomocou výdajných automatov môžete dosiahnuť 30 až 40% úsporu prostriedkov.