Druhy výdajných automatov

Druhy výdajných automatov

Našimi automatmi na ochranné pracovné prostriedky
dosiahnete hmatateľné výhody na všetkých úrovniach podniku!

 

Manažment

 • Inovatívny, aktuálny systém
 • Zvyšovanie využitia pracovnej doby
 • Znižuje sa zodpovednosť zamestnávateľa

Financie

 • úspora prostriedkov 30 až 40%

Logistika

 • Riadenie zásob, inventarizácia majetku
 • Evidencia podľa pracovníkov
 • Jednoduché vytváranie správ

Bezpečnosť na pracovisku

 • 24-hodinová dostupnosť
 • Kontrola oprávnení na vstup
 • Rýchle a presné dopĺňanie prostriedkov
 • Môžete sa vyhnúť sporom v oblasti BOZP
  (dokázateľné prevzatie ochranných pracovných prostriedkov)
 Vyžiadajte si ponuku na umiestnenie automatu